Będą większe korki?

Od poniedziałku 27 marca zostało zamknięte skrzyżowanie drogi krajowej nr 46 z ul. Spółdzielczości z jednoczesnym otwarciem skrzyżowania z ul. Energetyków. Zmiany wynikają z trwającej przebudowy DK-46.

Obecnie w ramach inwestycji kontynuowane są prace przy obiekcie mostowym na Stradomce, trwa budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Prowadzone są też roboty ziemne na odcinku Zaciszańska-Pułaskiego. W obrębie pięciu działających sygnalizacji wahadłowych na przebudowywanym odcinku ulic Głównej i Przejazdowej, realizowane są prace w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Budowa nowego śladu DK-46, czyli tzw. obejścia ul. św. Barbary to część inwestycji związana z rozbudową drogi. Pozostały zakres obejmuje gruntowną przebudowę DK-46 w istniejącym ciągu ulic Głównej i Przejazdowej aż do granic miasta i węzła autostradowej obwodnicy Częstochowy A1.

Red.